Om Ozon

Bosspann med ozongenerator, et naturlig grønt valg

Ozon (oson, ozone) er en form av oksygen hvor tre atomer former et molekyl (O3), i stedet for det normale molekylet med to atomer. I denne flyktige forbindelsen er ozon et meget kraftig oksiderende desinfiserende middel.

  • Ozon reduserer luftbårne og overflatebakterier med opptil 100%.
  • Ozon reduserer luftbårne og overflate mugg og sopp med 83%.
  • Ozon er ca 3.000 ganger mer bakteriedrepende enn klor.

Ozon er verdens kraftigste, naturlige oksiderende og bredspektret desinfeksjonsmiddel, og har blitt brukt til rensing av drikkevann og avløpsvann i mer enn 100 år, da det eliminerer alle kjente virus, bakterier, parasitter, sopp, alger, protozoer og andre mikroorganismer trygt og effektivt. Ozon fjerner også lukt, plantevernmidler, kjemikalier og vaskemidler.

Ozon brukes i tillegg kommersielt innen avfallsbehandling, skadebegrensning, basseng, matvarelagring, fiskeoppdrettsanlegg, helsesektoren og mye annet.

Ozon framstilles på to forskjellige måter – enten ved elektrisk utladning/ elektrolyse, eller ved en fotokjemisk prosess (UV-stråling). Elektrisk generert ozon er en blå gass med en distinkt lukt ved høye konsentrasjoner. Ozon som er produsert fotokjemisk blir funnet i to forskjellige deler av atmosfærene. I den øvre stratosfære blir ozon produsert når UV lys fra solen omdanner normal oksygen til ozon. Dette ozonlaget beskytter oss fra farlige stråler fra solen. Ozon blir også produsert i troposfæren, som ligger nærmere jordoverflaten, når eksos fra forbrenningsmaskiner blir fotokjemisk redusert av UV lyset. Ozon er magnetisk tiltrukket til andre kjemikalier. Når den kommer i kontakt med disse, oksiderer den eller omdanner målkjemikaliet til et ufarlig biprodukt.

Ozon har kort levetid. I flyktige temperaturer varer ozon kun i 10 til 20 minutter før den igjen går over til vanlig oksygen.

ozon oksygen syklus

 

Datablad om ozon

Produktnavn:
Ozon. Synonymer: O3, aktivt oksygen, ionisert oksygen

Identifikasjon og bruk: 
Utseende: Klar til blåaktig gass – finnes i hele atmosfæren.
Lukt: Distinkt klorlignende lukt (renhet).
Luktgrense:  0,015 – 0,02 ppm, men luktesansen svekkes etter kort tid ved høyrere konsentrasjoner. Ved mistanke om at ozon er inhalert i skadelige mengder må pasienten observeres i absolutt ro i minst 24 timer, pga latenstiden for lungeødem.
Administrativ norm:  0,1 ppm (0,2 mg/m3) Normen kan overskrides med 200% i korte intervaller på maks 15 minutter: 0,3 ppm (0,6 mg/m3)

Produksjon:
Naturlig forekomster: Tordenvær/ lyn, ozonlaget
Produksjonsmetoder:  Elektronisk korona utladning - oksygen føres inni et utladningsfelt med høy spenning. UV-lys
Produsenter: Ozongeneratorer /systemer, utstyr med høy elektrisk utladning (kopimaskin, sveising etc).
Kommersiell bruk: Luktreduksjon/ fjerning, desinfeksjon av luft og vann. Ozon i vann er meget effektivt ved desinfisering generelt. Bleking

Reaktive data:
Stabilitet: Halveringstid i gassfase ved romtemperatur er fra 30 minutter til 2 timer. Halveringstid når oppløst i rent vann (romtemperatur) er mellom 10 og 30 minutter men opp til 4 timer i destillert vann
Inkompatibilitet: Vil oksidere alle materialer som inneholder oksygen

Helseopplysinger:
Generelt: Ozon er en giftig gass ved høyere konsentrasjoner. Bruk alltid tilpasset pustebeskyttelse (gassmaske med aktivt kullfilter) ved varig kontakt med ozon i konsentrasjoner > 0,2 ppm. Kan selv ved lave konsentrasjoner gi hodepine, irritasjon av øyne, hud, slimhinne og svekkelse av lungenes forsvar mot infeksjoner.
Øyekontakt: Irritasjon, rennende øye ved høye konsentrasjoner > 0,5 ppm .
Hudkontakt: Hyppig og varig kontakt kan forårsake irritasjon, spesielt ved store konsentrasjoner.
Inhalering: Harmløs ved konsentrasjon  0.6 ppm. Innånding ved høyere konsentrasjoner av ozon kan forårsake hoste og at lungeceller brenner. Lungeødem (vann i lungene) kan opptre flere timer etter eksponeringen. Forlat området med en gang når hostingen starter og få tilgang av frisk luft i ca. 15 minutter. Forlenget/ varig inhalasjon av høy konsentrasjon kan forårsake alvorlig forbrenning av lungene med alle konsekvenser det medfølger. Gassmaske med aktivt kullfilter vil omforme ozonet til harmløs karbondioksid. Personer med hjerte- eller lungesykdommer bør ikke arbeide der det er risiko for ozoneksponering.
Førstehjelpstiltak ved inhalering: Flytt den skadde til frisk luft, vekk fra eksponeringskilden. Gi ro og varme. Kontakt sykehus / lege.
Giftinformasjonssentralen: Tlf: 22 59 13 00