Prosjekt pumpestasjon

Bildene er fra en pumpestasjon med et overbygg, et fast mellom-dekke og under dekket, en pumpesump med 2 stk pumpe-installasjoner.
Det er montert 2 stk 200mm avtrekksrør som går ned i sumpen for utlufting via kullfilter og trinnløs kanalvifte.
Kanalviften sørger for at det etableres et undertrykk nede i sumpen der luft suges opp via avtrekksrørene, samtidig som luften m lukt behandles med ozongass.
Her har man trukket ned 2 stk 6mm teflonslanger i runde, hvite elektriker-rør, via en rustfri Y-splitter under ContainerMaid’en og helt ned i sumpen som er koblet til hvert sitt avtrekksrør – dette for å oppnå maksimal reaksjonstid for ozonet sammen med luften før den kastes ut.

Løsningen er basert på vår ozongenerator ContainerMaid CM1000 med en ozonproduksjon på 1000 mg/t som vil gi en god luktsanerende effekt. Generatoren monteres enkelt på vegg med 4 stk skruer og trenger bare kobles til en 10A stikk (Effekt forbruk ca 60W) – dog viktig at den har en egen strømkurs som er reglet over vifta – slik at generatoren kun får driftsspenning når avtrekksvifta går. Ozongeneratoren trekker inn omgivelsesluft (ca 8 liter/min) gjennom et eget luftfilter og produserer ozongass av dette som pumpes via en innebygget pumpe ut av generatoren gjennom en tynn (6mm) fleksibel teflonslange. Ozongassen føres da ut og ned, etter at den er splittet over til 2 slanger, langs avtrekksrørene ned i sumpen hvor tilkobles avtrekkskanelen via rustfrie spid eller rustfrie fittings.

Prinsippet er at luktreduksjons effekten øker jo lenger rør og dermed behandlingstid som ozongassen får sammen med lukten i avtrekksrøret før utkast. Ozongassen vil også forlenge livstiden på kullfilteret.

Med en slik løsning unngår man at ozongassen skal kunne skade elektronikk/styring etc. som finnes i pumpestasjonen.