Vår visjon

Visjon

Ozone Scandinavia AS er et innovativt teknologiselskap med hovedvirksomhet utvikling og salg av industrielle løsninger, kompetanse og tjenester innenfor fagfeltet oksygen- og ozonteknologi, knyttet til markedets økende behov for miljøvennlig rensing av luft, vann og grunnvann.

Videre skal selskapet, gjennom samarbeid med ledende miljø innen kompletterende fagfelt og forskningsinstitusjoner, være markedets mest attraktive samarbeidspartner, i første rekke i Norge, men også internasjonalt, innenfor områder som krever vår spisskompetanse.