Desinfeksjon

Ozon innløst i vann er et kraftig oksiderende og bredspektret desinfeksjonsmiddel som eliminerer bakterier, biofilm og mikroorganismer 3000 ganger raskere enn klor.

BioSure er 100% miljøvennlig. Det benyttes ingen kjemikalier og avgis ingen toksiner til matvarer eller miljø. Avrenningsvannet er også bakterie- og kjemikaliefritt, og kan trygt helles ned avløpet.

Hyppig overflatedesinfisering innen råvaretransport og kjølelager er nødvendig. Rengjøring med kjemikalier har ofte vist seg som en utilstrekkelig og lite bærkraftig løsning

Hygiene og renhold ved treningssentre, helseklinikker og serveringssteder er i medias søkelys som aldri før.