Hygiene og helse

Desinfeksjon Hygiene

Hygiene og renhold ved treningssentre, helseklinikker og serveringssteder er i medias søkelys som aldri før. Bakterietester viser at det, tross profesjonelle rengjøringsrutiner, kan være en utfordrende oppgave å holde alle overflater fri for virus og sykdomsfremkallende bakterier.

BioSure CSS og CDS er mobile ozonanlegg som enkelt kobles til lokalets nettvann (kaldt). Enhetene leverer ozonmettet, kjemikaliefritt vann som eliminerer alt av biofilm og mikroorganismer 3000 ganger hurtigere enn de kjemikalier som oftest benyttes til desinfisering i dag.

Vår leverandør, BES-Group, tar i bruk nyutviklet elektrolyseteknikk (2014) i sine BioSure-enheter, som gir vannforsyning med 2,0 – 8,0 ppm ozon. Dette ozonnivået er mange ganger høyere enn hva man tidligere kunne oppnå ved innløsing i vann.

Med BioSure går overflatedesinfisering av områder, overflater, redskaper og apparater raskere enn før, faren for krysskontaminering i arbeidsområdet reduseres, og både HACCP og HMS vil være enklere å ivareta.

Fordelene ved en kjemikaliefri saneringsløsning er mange:

  • Ingen avtørking nødvendig
  • Ingen eksponering for helsefarlige stoffer
  • Reduserte utgifter da kjøp, påfyll, transport og oppbevaring av kjemikalier ikke lenger er nødvendig
  • Ozon er ikke påvist å kunne utvikle bakterieresistens
  • Fremstilling og bruk av ozonert vann etterlater ingen toksisitet som påvirker mennesker, dyr eller miljøet omkring. Selv avløpsvann er kjemikalie- og bakteriefritt, siden alle mikroorganismer elimineres.

Med en BioSure-enhet tilgjengelig er det enkelt å gjennomføre on-demand desinfisering av kritiske punkter som håndtak, kraner og kjøkkenbenker flere ganger om dagen. Fyll en sprayflaske med ozonvann, spray direkte på området og tørk evt med klut. Raskt, enkelt og mer effektivt enn sprit.

BioSure er USDA og FDA godkjent. (United States Dep. of Agriculture/ U.S. Food and Drug Administration)

Trygghet for egne rengjøringsrutiner

Med en Hygiena bakteriemåler kompletterer du ditt renholdssystem. Med Hygiena kan du selv foreta enkle ATP-målinger som gir entydige resultater på under 15 sekunder.

Hygiena bakteriemåler
Hygiena bakteriemåler

BioSure CDS

BioSure CDS

Central Disinfection System

BioSure CSS

BioSure CSS

Compact Sanitation System