Industrikjøkken

Desinfeksjon Industrikjøkken

Nye utfordringer som f.eks. utvikling av antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling, har satt hygiene og smittebegrensning ved matvareproduksjon og industrikjøkken i fokus som aldri før. Hyppig desinfisering er nødvendig, men selv omfattende bruk kjemikalier har ofte vist seg som en utilstrekkelig og en lite bærkraftig løsning.

Våre desinfiseringsanlegg fra BioSure, MDS (mobile disinfection) og SDS (stationary disinfection), anvender en nyutviklet, patentert elektrolyseteknikk som gir vannforsyning med svært høyt ozonnivå: 0,15 – 8 ppm.

Ozon innløst i vann er et kraftig oksiderende og bredspektret desinfeksjonsmiddel som eliminerer bakterier, biofilm og mikroorganismer 3000 ganger raskere enn klor og andre kjemikalier, uten å etterlate toksisitet verken i matvarer eller i miljøet.

Ozon utrydder E.koli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Aspergillus, Brettanomyces, Trichophyton, Bacillus, Adenovirus og Norovirus

Fordelene ved en kjemikaliefri saneringsløsning er mange:

  • Det utvikles ikke noen form for resistens hos bakterier som følge av ozonert vann
  • Et BioSure-anlegg er en lønnsom investering, da det erstatter all bruk av kjemikalier til desinfisering og både HACCP og HMS blir enklere å ivareta.
  • Ozonert vann blir produsert på stedet ved bruk av nettvann og elektrisk strøm og skal i motsetning til andre rensemidler verken kjøpes, fylles på, transporteres eller oppbevares.
  • BioSure er 100% miljøvennlig. Det benyttes ingen kjemikalier og avgis ingen toksiner til matvarer eller miljø. Avrenningsvannet er også bakterie- og kjemikaliefritt, og kan trygt helles ned avløpet.
  • Ingen skylling er nødvendig etter desinfisering.
  • Ingen korrosjon av maskiner og utstyr.
  • BioSure er USDA og FDA godkjent. (United States Dep. of Agriculture/ U.S. Food and Drug Administration)

BioSure benyttes av helse- og tannklinikker, fiskeforedling og sushisteder, 4-og 5 stjerners hoteller, restauranter og bryggerier som Marine Harvest, Sheraton, Hilton, 7-eleven, Marks & Spencer og andre.

BioSure MDS

BioSure MDS

Mobile Disinfection System

BioSure SDS

BioSure CDS

Stationary Disinfection System

 


BioSure overgår Helsemyndighetenes forventninger innen HACCP.

BioSure er utviklet spesielt for næringsmiddelindustrien og er ideell for bruk i produksjonsområder med høy risiko. Med BioSure MDS (mobile disinfection) eller SDS (stationary disinfection) i produksjonslokalene er desinfisering en rask og miljøvennlig prosess som ikke krever kjemikalier eller varmt vann: Anlegget kobles til en kran og ozonholdig vann brukes direkte fra maskinen til desinfisering av produksjonsenheter, gulv, transportbånd, maskiner, kasser og annet utstyr. Overflatene skal ikke tørkes av etter desinfisering.

Eksempler på anvendelsesområder.

Last ned brosjyrer, tester og datablad: