Transport og kjølerom

Desinfeksjon kjølerom og transport

Bevisstheten rundt gode rutiner for hygiene og smittebegrensning i alle ledd av matproduksjon er økende, også i Norge. Hyppig overflatedesinfisering innen råvaretransport og kjølelager er nødvendig, men selv omfattende rengjøring med kjemikalier har ofte vist seg som en utilstrekkelig og lite bærkraftig løsning.

Ozon innløst i vann er et kraftig oksiderende og bredspektret desinfeksjonsmiddel som eliminerer bakterier, biofilm og mikroorganismer 3000 ganger raskere enn klor, uten å etterlate toksisitet verken i matvarer eller i miljøet.

Ozon utrydder E.koli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Aspergillus, Brettanomyces, Trichophyton, Bacillus, Adenovirus og Norovirus

Vi leverer BioSure komplette hygieneløsninger som sikrer bakteriefrie overflater både i produksjonshall, råvarelager, råvaretransport og industrikjøkken. Bruk av BioSure-anlegg til rengjøring av eksempelvis semitrailer og kjølerom er enkelt, effektivt og tidsbesparende. Overflatedesinfiseringen går raskere enn før, krever verken varmt vann eller kjemikalier, og faren for krysskontaminering reduseres.

Vår leverandør, BES-Group, benytter en nyutviklet, patentert elektrolyseteknikk (2014) i sine BioSure-enheter, som gir vannforsyning med 2,0 – 8,0 ppm ozon. Dette ozonnivået er mange ganger høyere enn hva man tidligere kunne oppnå ved innløsing i vann.

Ved å bruke ozon som desinfeksjonsmiddel vil dessuten avløpsvann være kjemikalie- og bakteriefritt og kan tømmes direkte ned avløpet.

BioSure CSS

BioSure CSS

Compact Sanitation System

BioSure CDS

BioSure CDS

Central Disinfection System