Luktfjerning MILJØ

Velg hvor du vil fjerne vond lukt.

Søppelrom og nedgravde søppelløsninger sprer ofte uønsket lukt gjennom søppelsjakt til oppgang, bakgård og omliggende nærmiljø.

Søppelkomprimatorer i nærheten av kjøpesentre og bygårder sprer ofte avfallslukt til kjeller, bakgård og omliggende nærmiljø.

Ved miljøstasjoner vil det under bearbeiding av organisk avfall oppstå avgasser i form av søppellukt. 

Kommunale pumpestasjoner sprer ofte sjenerende lukt til omliggende nærmiljø. Ved å tilføre ozon får man luktfrie utslipp uten giftige avfallsstoffer eller skadelige kjemikalier.