Avfallspunkt

Avfallspunkt

Søppelrom og nedgravde søppelløsninger sprer ofte uønsket lukt gjennom søppelsjakt til oppgang, bakgård og omliggende nærmiljø.
Den kontinuerlige nedbrytingen av organisk materiale medfører eksplosiv bakterieutvikling, utrivelig søppel-lukt og tiltrekker seg skadedyr og insekter, spesielt i sommervarme.

ContainerMaid

Vi leverer ozongeneratorer fra ContainerMaid-serien (IP65), utviklet spesielt for luktfjerning og driftssikkerhet i krevende omgivelser.
ContainerMaid montertes på vegg i søppelrom eller container og kobles til en strømkilde for effektiv fjerning av all søppellukt.

ContainerMaid maskerer ikke uønsket lukt, men produserer ozongass som gjennom en teflonslange føres til luktkilden og utrydder bakterier og mikroorganismene som forårsaker lukta.
ContainerMaid benyttes nå av flere av de store aktørene innenfor avfallshåndtering i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland med gode resultater.


Eget verksted der vi bygger og tester hver maskin, sammen med løpende dialog med våre kunder, er din garanti for et solid kvalitetsprodukt. Vi samarbeider med leverandører innen avfallshåndtering og tilrettelegger for en optimal løsning for ditt nærmiljø.

ContainerMaid

– produserer ozongass som
effektivt fjerner uønsket lukt i nedgravde avfallssystemer.
Ozongassen legger seg som et lokk over innholdet i beholderen, bryter ned molekylene som forårsaker lukta og hindrer spredning til omgivelsene.

En 100% miljøvennlig løsning.
Etter oksidasjon av luktmolekyler, omdannes ozon til vanlig oksygen.

ContainerMaid er en norsk kvalitetsgenerator til konkurransedyktig pris.

  • Tåler vann og smuss – IP65.
  • Trygg og driftssikker.
  • Enkel å vedlikeholde.

Enkel montering:
Gassen føres til luktkilden gjennom en 6mm teflonslange.

ContainerMaid produserer ozongass som fjerner effektivt uønsket lukt i nedgravde avfallssystemer.

Aktuelle produkt

ContainerMaid