Komprimator

Komprimator

Søppelkomprimatorer i nærheten av kjøpesentre og bygårder sprer ofte avfallslukt til kjeller, bakgård og omliggende nærmiljø.
Den kontinuerlige nedbrytingen av organisk materiale medfører eksplosiv bakterieutvikling, utrivelig søppellukt og tiltrekker seg skadedyr og insekter, spesielt i sommervarme.

Vi leverer ozongeneratorer fra ContainerMaid-serien (IP65), utviklet spesielt for luktfjerning og driftssikkerhet i krevende omgivelser.
ContainerMaid montertes på utsiden av komprimatoren og kobles til en strømkilde for effektiv fjerning av all søppellukt.

ContainerMaid maskerer ikke uønsket lukt, men produserer ozongass som gjennom en teflonslange føres til luktkilden og utrydder bakterier og mikroorganismene som forårsaker lukta.
ContainerMaid benyttes nå av flere av de store aktørene innenfor avfallshåndtering i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland med gode resultater.


Eget verksted der vi bygger og tester hver maskin, sammen med løpende dialog med våre kunder, er din garanti for et solid kvalitetsprodukt. Vi samarbeider med leverandører innen avfallshåndtering og tilrettelegger for en optimal løsning for ditt nærmiljø.


Aktuelle produkt

ContainerMaid