Miljøstasjoner

Miljøstasjon

Ved miljøstasjoner vil det under bearbeiding av organisk avfall oppstå avgasser i form av søppellukt. Ved å tilføre ozon til kanalene gassene passerer gjennom før de slippes ut i atmosfæren, brytes disse uønskede luktforbindelsene ned, samtidig som mikroorganismer utryddes. Resultatet er luktfrie utslipp uten giftige avfallsstoffer eller skadelige kjemikalier.

ONY er en robust, skandinavisk industrigenerator med stor ozonproduksjon kombinert med lave driftskostnader. En ONY-generator fjerner større, krevende luktutfordringer svært effektivt. Ozongassen tilføres kanalsystemer via en slange, noe som gir stor fleksibilitet og enkel innstallasjon. Generatoren har helautomatisk drift med mulighet for fjernstyring.


Vi leverer løsninger for små og større avfallsanlegg og tilrettelegger for en optimal løsning for ditt nærmiljø.

ContainerMaid er en norsk kvalitetsgenerator til konkurransedyktig pris.

  • Produserer ozongass som effektivt fjerner uønsket lukt i nedgravde avfallssystemer.
  • Tåler vann og smuss – IP65.
  • Trygg og driftssikker.
  • Enkel å vedlikeholde.
  • En 100% miljøvennlig løsning. Etter oksidasjon av luktmolekyler, omdannes ozon til vanlig oksygen.
  • Enkel montering: Gassen føres til luktkilden gjennom en 6mm teflonslange.

Ozongassen legger seg som et lokk over innholdet i beholderen, bryter ned molekylene som forårsaker lukta og hindrer spredning til omgivelsene.

ContainerMaid produserer ozongass som fjerner effektivt uønsket lukt i nedgravde avfallssystemer.

Aktuelle produkt

ContainerMaid