Pumpestasjoner

Pumpestasjon

Kommunale pumpestasjoner sprer ofte sjenerende lukt til omliggende nærmiljø. Den karakteristiske lukta av hydrogensulfid, eller kloakklukt, er mest fremtredende på de varmere årstidene da høy temperatur påvirker dannelsen av den illeluktende gassen.

Ved å tilføre ozon i de kanalene luft fra stasjonen passerer gjennom før den slippes ut i omgivelsene, brytes disse uønskede luktforbindelsene ned, samtidig som mikroorganismer utryddes. Resultatet er luktfrie utslipp uten giftige avfallsstoffer eller skadelige kjemikalier.

Ozongeneratoren ContainerMaid, som leveres i sprutsikkert auminiumschassis IP65, fjerner kloakklukt svært effektivt, selv under ugunstige forhold med høy fuktighet. Generatoren har helautomatisk drift og lavt energiforbruk, og ekstraordinær driftssikkerheten reduserer nødvendig besøksfrekvens til stasjonen.

 

ContainerMaid


Vi leverer tilpassede applikasjoner og tilrettelegger for en optimale løsninger for din kommune.