Storkjøkken

Luktfjerning Storkjøkken

I storkjøkken og restauranter bygger det seg ofte opp uønsket lukt og fettansamlinger i forbindelse med matlaging. Avtrekkskanaler fører matlukten ut i nabolaget, og i tettbygde områder kan det være nødvendig å begrense luktutslippene, av hensyn til naboer og omliggende bedrifter.

Luktfjerning Storkjøkken

Ved å tilføre ozongass i avtrekkskanaler reduseres både lukt og fett betraktelig. Ozonet bryter ned de uønskede luktforbindelsene, samtidig som mikroorganismer utryddes. Resultatet er luktfrie utslipp uten giftige avfallsstoffer eller skadelige kjemikalier.

ONY er en robust, skandinavisk industrigenerator med stor ozonproduksjon kombinert med lave driftskostnader. Ozongassen tilføres kanalsystemer via en slange, noe som gir stor fleksibilitet og enkel innstallasjon.

Rengjørings- og driftskostnader kan reduseres med så mye som 60 % (Ventilation & Sotningstjänst i Norden AB) når ozonrenseanlegg installeres i avtrekkskanaler. I tillegg vil avtrekkssystemet beholde den kapasiteten ventilatoren er dimensjonert for. Videre er det mulig å benytte utslippsluften i et varmevekslingssystem.

Generatoren har helautomatisk drift med mulighet for fjernstyring.Aktuelle produkt

INFUSER Compact

Infuser Compact