SystemSURE Plus

SystemSURE Plus

SystemSURE Plus er en nøyaktig og trygg måte for bedrifter selv å påvise bakteriemengden i et bestemt område.

SystemSURE Plus ATP-måler er verdens mest solgte hygienetester og gir deg bakteriekontroll på 15 sekunder.
SystemSURE Plus benyttes i dag innen hygiene- og helsetilsyn, næringsmiddelindustri, servicebedrifter, helsesektoren og andre bedrifter som har behov for hurtig å kunne fastslå om hygienisk status er tilfredsstillende.
SystemSURE Plus er svært godt egnet til oppfølging/ dokumentasjon av kritiske kontrollpunkter og opplæring av renholdspersonale. Metoden oppfyller alle krav til et HACCP-system med direkte kontroll og mulighet for korrigerende tiltak før produksjonen starter opp.
Måleren er svært sensitivt, detekterer ned til en femtomole (1 x 10ˉ¹⁵ mol) ATP, brukervennlig, robust og krever minimalt med service.
ATP-måleren benyttes sammen med testsvaberen UltraSnap

Ensure Plus

Hva er ATP testing?

Adenosin trifosfat, eller ATP, er energimolekylet som finnes i alt levende, noe som gjør det til et perfekt indikator når du prøver å finne ut om en overflate er ren eller ikke. Produsenter av næringsmidler bruker ATP-systemer for å raskt bekrefte om overflater har blitt tilstrekkelig rengjort, slik at nye produksjoner ikke blir forurenset av foregående produkter, og for å sikre at biofilm ikke utvikles på overflaten og påvirker kvaliteten. Måling av ATP har vært et verktøy innen renholdskontroll i 10 år, og brukes i dag over hele verden.

Programvaren SureTrend™

Dashboard

ATP-måleren SystemSURE Plus lar seg enkelt koble til en PC med medfølgende USB-kabel. Den kraftige programvaren SureTrend™ følger kostnadsfritt med instrumentet og gir deg alle muligheter for trendanalyser, statistikk, programmering av prøveplaner, prøvepunkter m.m.

Hygiena-logo
Hygienas komplette løsninger for prøvetaking og analyse gjør renholdskontroll enkelt.