Ultrasnap

UltraSnap testsvaber er utformet som en penn, enkel å bruke og miljøvennlig. Ultrasnap inneholder en væskestabil reagens, istedenfor frysetørrede enzymer som benyttes i de fleste andre ATP-svabere, noe som gir svært nøyaktige målinger og reproduserbare resultater.

Holdbarhet
12 måneder ved kjøleskapstemperatur (2-8ºC)
4 uker i romtemperatur (21-25ºC)

  • Enkel, rask og brukervennlig
  • Snap-Valve™ teknologi – brekk & trykk
  • Ferdig fuktet svaber
  • Komplett, væskestabil reagens
  • Etikett med skrivefelt
  • Nøyaktige og reproduserbare resultater
  • Tolerant for temperatursvingninger
  • Tester våte eller tørre overflater og prøver i væskeform
  • Resultat på 15 sekunder
Ta prøve med svaberen, knekk, rist og les av.

 

Hygiena-logo
Hygienas komplette løsninger for prøvetaking og analyse gjør renholdskontroll enkelt.