BioSure BLDS – Beer Line Disinfection System

  • Designet for alle typer ølproduksjon
  • Digital visning av total driftstid og maskindelers livssyklus – for problemfritt vedlikehold og kvalitetssikring
  • Kontinuerlig desinfeksjon av produksjonsenheten
  • Forebygger dannelse av kalkbelegg og biofilm
  • Redusert energiforbruk og reduserte vedlikeholdskostnader

Brosjyre

BioSure brosjyre: BLDS Beer Line Disinfection System
BioSure brosjyre: BLDS Beer Line Disinfection System