ACF-serien

Ozongenerator ACF – serien
En effektiv ozongenerator beregnet for fast installasjon. Den oksiderer raskt bakterier og illeluktende mikroorganismer til luktfrie forbindelser, i hovedsak kulldioksid og vann. Helautomatisk drift med lavt energiforbruk.

ACF generatoren er tilgjengelig i flere modeller med følgende ozonproduksjon:
0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram samt 4 gram ozon per time.

Generatoren kan alternativt tilkobles en PTFE-slange (6mm – teflon) dersom man ønsker å tilføre ozon et stykke unna selve innstallasjonen eller vil transportere ozonet til annet rom.
Generatoren kan enkelt tilkobles vår ozonsensor L-101 som automatisk vil styre ozonkonsentrasjonen innenfor ønskede verdier.

Kontakt meg angående ACF-serien