ONY-serien

ONY-serien

Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den nyeste teknologien innenfor ozonproduksjon. ONY-generatorene har robust konstruksjon, høy kapasitet og lave driftskostnader.

Tilgjengelig i 3 størrelser:

  • ONY 10 – ozonproduksjon 10 gram pr time
  • ONY 20 – ozonproduksjon 20 gram pr time
  • ONY 80 – ozonproduksjon 80 gram pr time

ONY 10 og 20 leveres med innebygget oksygengenerator. ONY 80 tilføres luft/oksygen fra ekstern/separat kompressor eller komprimert luft som finnes tilgjengelig på stedet, med mulighet for fjernkontroll via DUC eller PLS.

Ozon tilføres ventilasjon eller kanalsystemer via en slange, som gir stor fleksibilitet og forenkler installasjon betraktelig.

 

Bruksområder

ONY-serien kan benyttes der det er behov for høy ozonkonsentrasjon og der en kompakt løsning mht størrelse er å foretrekke. Typiske bruksområder er innen industri eller storkjøkken med ventilasjonsanlegg – for å redusere lukt og fett, i bolighus – for rensing av luft i ventilasjonsanlegget, innenfor matproduksjonsindustrien – for fjerning av bakterier, til rensing av vannbasseng og større akvarier, samt om bord på skip – for å eliminere lukt fra såkalt grå og svart vanntanker.

Kontakt meg angående ONY-serien